Sandra Kamp - StiPinzicht

Geïnteresseerd en met focus over het randje kijken.

Toen, in het Vondelpark, naar de eendjes die mijn moeder aan het voeren was. Nu, kijkend naar mensen, processen en organisaties. Ik wil dingen graag snappen. Durf vragen te stellen. Kritisch, maar met inlevingsvermogen en denkend vanuit de ander. Zakelijk, maar met een persoonlijke benadering. Serieus, maar met humor. En bovenal resultaatgericht.

Met een bedrijfseconomische achtergrond heb ik meer dan 25 jaar ervaring met het aansturen, adviseren of ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Sinds 2012 werk ik als zelfstandig procesbegeleider, coach en gedragstrainer in veranderprocessen rondom communicatie, samenwerking en leiderschap.

Ik ben gediplomeerd gedragstrainer via de School voor training van Karin de Galan. Ook ben ik geregistreerd en erkend trainer bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA). Door aanvullende opleidingen op het gebied van trainen, coachen en procesbegeleiden kan ik onderbouwd de complexiteit van mensen en organisaties onderzoeken en gebruiken in organisatie- en teamontwikkeling. 

Visie
Ik geloof er in dat je eerst jezelf moet snappen en vertrouwen voordat je een ander kunt snappen en vertrouwen. Door opvoeding, ervaring, opleiding en onze waarden, normen en vooroordelen zijn wij allen verschillend van elkaar.

Pas als je zelf snapt hoe jij in elkaar zit, kan je de ander leren begrijpen. Inzicht in jezelf en in anderen geven zelfvertrouwen, helpen om je te ontwikkelen en zijn de basis van samenwerken en communiceren.

Aanpak en werkwijze
Na een persoonlijk intakegesprek ontwerp ik een aanpak die past. Door deze werkwijze stem ik precies af op wat nodig is met een persoonlijk en praktisch voorstel op maat.

Ik werk progressiegericht, een op de wetenschap gebaseerde werkwijze waarbij de groeimindset wordt gestimuleerd, er aandacht is voor de stappen die gezet worden en waar de focus ligt op wat mensen al goed kunnen.

Opleiding en certificering
Ik heb de vakopleiding tot communicatie- en gedragstrainer gevolgd en mijn diploma behaald via de School voor training van Karin de Galan

Daarnaast ben ik geregistreerd en erkend trainer bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA). 

Ik heb diverse aanvullende opleidingen en trainingen gedaan op het gebied van trainen, coachen en procesbegeleiden.

Samen werken aan communicatie en leiderschap?