Team procesbegeleiding

Als ik als procesbegeleider jouw team ondersteun, kan dat gaan over beter samenwerken, effectiever communiceren, de missie of visie van het team en andere zaken die spelen in het proces. We werken in de dynamiek van jouw team zodat je jouw doelen realiseert en als team een bijdrage levert aan de organisatieontwikkeling.


Lees hieronder een paar voorbeelden van vragen van teams (en leidinggevenden) met wie ik aan de slag ging Heb jij ook een vraag over de ontwikkeling van jouw team?  Ik help je graag.

De taken en rollen zijn prima verdeeld. We werken als zelfsturend team en dat begint goed te werken. Maar hoe ga ik om met informeel leiderschap? 

Het loopt niet lekker in het team. De motivatie lijkt er minder te zijn en de prestaties zijn net boven de norm. Hoe ga ik hier als leidinggevende mee om?

Na veel wisselingen van personeel en manieren van werken is het denk ik goed om de teamvisie met alle teamleden te herijken. Maar hoe begin ik daarmee? 

Tijdens een teamoverleg wordt altijd de lieve goede vrede bewaard. We kunnen geen inhoudelijke discussies voeren zonder dat ruzie of ontwijkend gedrag ontstaan. Er wordt geroddeld maar tot de kern komen we niet. Hoe trekken we de gesprekken naar een volwassen niveau?

Er speelt van alles in het team waaraan ik leiding geef en ik kom niet tot de kern. Sommige werkzaamheden lijken te zijn verdeeld op basis van (ongeschreven) verborgen rechten en er is geen teamspirit. Er zijn patronen ontstaan waardoor het team niet zo flexibel is als ik zou willen. Hoe zet ik stappen met hen?

Samen werken aan communicatie en leiderschap?