Learning & Development professionals

Ontwikkelen van teams en professionals vind je belangrijk. Het creëert een cultuur van continue verbetering en leren, waarbij collega’s elkaar ondersteunen en aanmoedigen om hun volledige potentieel te bereiken. Bovendien leidt dit tot een hogere productiviteit, betere samenwerking en tevredenheid op de werkvloer. Belangrijk in tijden waarin het meer dan ooit draait om het binnen houden van talenten.

Wel moet de manier van leren en ontwikkelen passen bij de visie en strategie van de organisatie. Daarnaast moeten successen meetbaar zijn en het ontwikkelprogramma aansprekend en uitdagend.

Ik werk graag met je samen, lees hier onder wat ik voor je kan betekenen.

Team ontwikkeltraject

Als ik een team als procesbegeleider ondersteun, kan dat gaan over beter samenwerken, effectiever communiceren, de missie of visie van het team en andere zaken die spelen in het proces. 

Hier enkele voorbeelden waarin ik met teams aan de slag ging met ontwikkeldoelen.

In een werkomgeving waar inhoudelijke kennis essentieel is, ligt de focus vaak op regels, protocollen en werkwijzen. Inhoud alleen is niet voldoende om groei van de organisatie en mensen te realiseren.

Door jezelf persoonlijke te ontwikkelen, groei je op verschillende vlakken en is team- en organisatiewikkeling mogelijk.

Hier de mogelijkheden voor ontwikkelprogramma’s op maat

Hieronder vind je veelgestelde vragen die L&D professionals mij stelden.

Staat jouw vraag er niet bij of wil je mij een andere vraag stellen? Laten we kennismaken in een strategiegesprek of stuur mij een bericht.

Wat is jouw ervaring met High Potential of Jong Talent(ontwikkel)programma's?

Bij meerdere organisaties heb ik High Potential programma’s mede-ontwikkeld en verzorgd. Als strategisch partner bij de opzet en als procesbegeleider of trainer bij de uitvoering ervan. Het hangt af van de wens van jouw organisatie. Bel me gerust om samen te kijken wat die wensen zijn en hoe ik daarbij kan ondersteunen.

Wat is jouw aanpak?

Na een persoonlijk intakegesprek ontwerp ik een aanpak die past. Door deze werkwijze stem ik precies af op wat nodig is met een persoonlijk en praktisch voorstel op maat. Ik werk progressiegericht, een op de wetenschap gebaseerde werkwijze waarbij de groeimindset wordt gestimuleerd, er aandacht is voor de stappen die gezet worden en waar de focus ligt op wat mensen al goed kunnen. 

Hoe sluit je aan op de visie van onze organisatie?

Doordat ik elke samenwerking met een opdrachtgever als maatwerk beschouw, is de visie van jouw organisatie een belangrijk onderdeel van mijn aanpak. Sterker nog, regelmatig kom ik in mijn praktijk situaties tegen waarin een team niet optimaal functioneert doordat er niet voldoende aansluiting is met de missie of visie van het team of de organisatie. Of te vage teamdoelen waar niet iedereen zich in kan vinden. Ik borg die aansluiting door tijdens onze samenwerking in nauw contact met jou als leidinggevende te werken.

Hoe meet je het succes van je training en begeleiding?

Door mijn bedrijfseconomische achtergrond en ervaring combineer ik begeleidings- en trainersvaardigheden en resultaatgerichtheid. Met mijn opdrachtgevers spreek ik dan ook altijd doelen af die we afstemmen en meten tijdens tussentijdse evaluatiegesprekken.

Hoe betrek je de leidinggevende of het managementteam?

Door de leidinggevende(n) niet alleen aan het begin maar ook gedurende de gehele samenwerking regelmatig te spreken en in verbinding te houden. Dat doen we middels tussentijdse evaluatiegesprekken. Ook ben ik goed bereikbaar door een telefoontje of mailtje. De samenwerking geldt niet alleen tijdens de live momenten met de professionals of teams, maar vanaf het begin doorlopend tot afronding van de samenwerking.

Samen werken aan communicatie en leiderschap?