Team ontwikkeltraject

Van stagnatie naar zelforganisatie

Gedoe in een van de teams in de organisatie. Je merkt het aan verschillende factoren:

De prestaties zijn laag of net boven de norm, het verzuim is hoog en het is lastiger om talenten binnen het bedrijf te houden.

Komt het door de recente groei of door toenemende complexiteit in de organisatie? De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat je meer dan ooit de urgentie ziet om met het team aan de slag te gaan. Ik help je graag.

In een ontwikkeltraject begeleid ik het team in 5 stappen van stagnatie naar zelforganisatie:

  1. Inventarisatie van de stagnerende problematiek. Wat speelt er, zichtbaar en (vooral ook) niet zichtbaar?
  2. Werken aan een gezamenlijke richting. Van ik naar wij en de gezamenlijke stip op de horizon
  3. De structuur van een team. Hoe zit dat met leiderschap, rollen en taken
  4. Opereren in de dynamiek van een team. Af- en aanspreken en verantwoordelijkheden
  5. Omgaan met veranderingen, naar een wendbaar, veerkrachtig en zelflerend team
  • Inclusief een persoonlijk intake gesprek van 45 minuten
  • Inclusief Team assessement
  • Inclusief concreet actieplan

Een aantal voorbeelden van recente business cases:

De taken en rollen zijn prima verdeeld. We werken als zelfsturend team en dat begint goed te werken. Maar hoe ga ik om met informeel leiderschap? 

Het loopt niet lekker in het team. De motivatie lijkt er minder te zijn en de prestaties zijn net boven de norm. Hoe ga ik hier als leidinggevende mee om?

Na veel wisselingen van personeel en manieren van werken is het denk ik goed om de teamvisie met alle teamleden te herijken. Maar hoe begin ik daarmee? 

Tijdens een teamoverleg wordt altijd de lieve goede vrede bewaard. We kunnen geen inhoudelijke discussies voeren zonder dat ruzie of ontwijkend gedrag ontstaan. Er wordt geroddeld maar tot de kern komen we niet. Hoe trekken we de gesprekken naar een volwassen niveau?

Er speelt van alles in het team waaraan ik leiding geef en ik kom niet tot de kern. Sommige werkzaamheden lijken te zijn verdeeld op basis van (ongeschreven) verborgen rechten en er is geen teamspirit. Er zijn patronen ontstaan waardoor het team niet zo flexibel is als ik zou willen. Hoe zet ik stappen met hen?

Samen werken aan communicatie en leiderschap?