Ontwikkelprogramma voor organisaties

In een werkomgeving waar inhoudelijke kennis essentieel is, ligt de focus vaak op regels, protocollen en werkwijzen. Inhoud alleen is niet voldoende om groei van de organisatie en mensen te realiseren.

Ik denk graag met je mee in het strategisch ontwerp en de uitvoering van een ontwikkelprogramma voor vakprofessionals in jouw organisatie.

Of dat nou (startend) leidinggevenden, jonge talenten of andere groepen collega’s zijn.


Ontwikkelen van professionals leidt naast persoonlijke en professionele groei tot:


  • Verhoogde betrokkenheid: Wanneer organisaties investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, kan dit de betrokkenheid vergroten. Werknemers voelen zich gewaardeerd en gesteund door hun werkgevers, wat kan leiden tot hogere niveaus van motivatie en loyaliteit.

  • Talentbehoud: Het aanbieden van ontwikkelprogramma’s kan een belangrijke rol spelen bij het behouden van talent binnen een organisatie. Werknemers zijn eerder geneigd te blijven bij een werkgever die investeert in hun groei en ontwikkeling.

  • Innovatie en aanpassingsvermogen: Door voortdurend te leren en te ontwikkelen, kunnen individuen en organisaties zich beter aanpassen aan veranderingen in de markt en nieuwe uitdagingen. Dit kan de innovatie stimuleren en concurrentievoordelen bieden.

Wat ik voor jouw organisatie kan betekenen in strategisch ontwerp en uitvoering van ontwikkelprogramma’s:

Leiderschapsontwikkeling
Als leidinggevende komt er van alles op je af. Je expertise, jouw vakkennis is niet het probleem. Het zijn juist de taken en verantwoordelijkheden er omheen die vragen om extra begeleiding en ontwikkeling.  
Wat is leiderschap en hoe leid ik mijzelf en anderen? En hoe werkt dat in een team met die diversiteit aan functies, ervaringen en persoonlijkheden. Hoe geef ik leiding aan verandering?

Als ervaren gedragstrainer help ik je bij de ontwikkeling en uitvoering van een programma op maat, ondersteund met met super- en intervisie.

High Potential Development / Jonge Talenten
Als groeiende organisatie ben je continue op zoek naar nieuwe talenten die de inhoudelijke expertise op peil houdt. Zo beweeg je mee met de vraag in de markt. Maar hoe combineer je deskundigheid met persoonlijke ontwikkeling aan de start van iemands carrière waar diverse uitdagingen bij elkaar komen? En hoe bind je deze jonge talenten en toekomstige leiders aan de organisatie waarbij ze doorgroeien tot autonome individuen? 

Ik denk met je mee in het strategische ontwerp en uitvoering van een High Potential ontwikkelprogramma met thema’a als zelfmanagement, samenwerken, adviseren, conflicthantering en profileren. 

Intercollegiale ontwikkeling 
Als groep vakgenoten ben je soms geen samenwerkend team. Omdat je nou eenmaal geen gemeenschappelijk doel hebt waar je samen aan werkt. Wel is er de behoefte om expertise en ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen bij professionele groei en ontwikkeling. Hoe organiseer je dat samen? Deze waardevolle manier van leren heeft vele voordelen voor de organisatie zelf. Zoals het creëren van een cultuur van continue verbetering en leren, waarbij collega’s elkaar ondersteunen en aanmoedigen om hun volledige potentieel te bereiken. Dit kan bovendien leiden tot een hogere productiviteit, betere samenwerking en tevredenheid op de werkvloer.

Graag help ik je bij een programma op maat. Enkele belangrijke aspecten van intercollegiale ontwikkeling zijn kennisdeling van best practices, constructieve feedback geven en ontvangen, mentorschap & coaching en reflectie door samen terug te kijken op successen en uitdagingen om te leren van wat er goed ging en wat verbeterd kan worden.

Samen werken aan communicatie en leiderschap?